A- A A+

DOMU DZIECKA NR 3
IM. "DZIECKA WARSZAWY"


15 marca 1986 roku odbył się pierwszy w dziejach Domu Dziecka Nr 3 Zjazd Byłych Wychowanków..
W chwili obecnej Urodziny Domu obchodzone są corocznie, a zjazdy byłych wychowanków odbywają się co cztery lata.
W 1987 roku zapadła decyzja o utworzeniu Stowarzyszenia Byłych Wychowanków Państwowego Domu Dziecka Nr 3 im. "Dziecka Warszawy".
Dzięki staraniom pierwszego prezesa Stowarzyszenia w 1988 roku Stowarzyszenie uzyskało osobowość prawną.
Obecnym prezesem Stowarzyszenia jest pani Wanda Raszuk - była wychowanka pamiętająca okres pobytu na Okęciu.
Stowarzyszenie zajmuje się głównie pomocą prawną, finansową i doraźną w stosunku do wychowanków opuszczających Dom.

Co roczne wrześniowe spotkania byłych wychowanków, pozwalają im powspominać miniony czas oglądając księgi pamiątkowe, podzielić się opowieściami o kolejach ich losów, porozmawiać o tych, którzy już odeszli ale też poznać dzień dzisiejszy domu.

Początek strony