A- A A+

Nauczyciel, Publiczna placówka opiekuńczo-wychowawcza w systemie pomocy społecznej, dom dziecka
Miejsce pracy: Warszawa
Dane adresowe:
Typ: Publiczna placówka opiekuńczo-wychowawcza w systemie pomocy społecznej
Rodzaj placówki: publiczna

Szczegóły dotyczące oferty:
Przedmiot: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Liczba godzin w tygodniu: 40
Wymiar zatrudnienia: Wakat

Oferujemy:
1. pracę w doświadczonym, dynamicznym zespole
2. zdobywanie doświadczenia w rozwijającej się instytucji państwowej
3. stabilne warunki zatrudnienia - pensja do 28 każdego miesiąca, korzystanie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, premie motywacyjne
4. szkolenia oraz możliwość stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych
5. możliwość awansu zawodowego

 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE

Ogłaszający : Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny „KOŁO” ul. Barcicka 2 01-807 Warszawa

Opis stanowiska : referent do spraw księgowości

>>OGŁOSZENIE<<

------------------------------------------------------------

Wynik naboru na wolne stanowiska urzędnicze w wymiarze 1 etatu – referent d/s księgowości

W trakcie procedury naboru kandydatów na ww. wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodku Wsparcia Dziecka i Rodziny „KOŁO” wpłynęły 2 oferty, 2 oferty spełniały wymogi formalne.

Do zatrudnienia została wybrana:

Pani Paulina Jędrzejczak - miejsce zamieszkania Warszawa

Uzasadnienie wyboru:

Pani Paulina Jędrzejczak spełniła w najwyższym stopniu wymagania stawiane kandydatom podczas rekrutacji na stanowisko referenta ds. księgowości.

Warszawa, 30.03.2018 r.

Początek strony